Celem naszego projektu jest podniesienie świadomości konsumentów, w szczególności osób w przedziale wiekowym 55+ i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na temat zalet, jakie płyną ze spożywania polskiej wieprzowiny. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się tego dokonać, jednocześnie dostarczymy seniorom niezbędnych informacji dotyczących wartościowej diety opartej o polskie mięso wieprzowe. Projekt realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”.

Facebook